Inwido - Copenhagen Blinds

MOOVE_HUS_SOLBJERG_0136.jpg
 

IOT produkt og nyt forretningsområde

Inwido Denmark er en del af Inwido-koncernen, Europas største producent af vinduer og blandt førende leverandører af døre. Copenhagen Blinds er nytænkning inden for indvendig solafskærmning. Strømlinet dansk design kombineret med trådløs, elektronisk finesse. Copenhagen Blinds kan styres med din smartphone - uanset hvor du e og kan programmeres til din døgnrytme.

Proces

1. Bruger- og markedsinsigt
For at sikre fælles retningsforståelse for arbejdet blev der afholdt fælles kickoff- workshop med deltagelse af Inwidos core team. Denne workshop dannede baggrund for den overordnede scoping af opgaven, hvor formålet var at fastdefinere snitflader mellem de involverede partere og opgaver, få afstemt forventninger og målsætninger samt dele viden om kundesegmentet for det kommende produkt. Gennem research var formålet at skabe et overblik over, hvad der driver kunderne inden for SMART-kategorien. Workshoppen indeholdt således et oplæg af mig omkring, hvilke tendenser der er inden for IOT kategorien. Det var vigtigt for det videre designarbejde at afdække, hvor dette koncept indgik og eksisterede inden for IOT- domænet. Oplægget og det indledende arbejde var alt sammen for at skabe indsigt og inspiration til det videre arbejde. 

2. Idé og konceptudvikling via. brugerejse, personaer og scenarier
I workshoppen arbejdede vi også med udarbejdelsen af personaer og storyboard for at skabe et grundlag til user journey og prototypen. Med disse redskaber skabte vi til workshoppen et fremtidsscenarie for produktet. Vi ville så at sige forsøge at forestille os et scenarie, hvor produktet var i brug for slutbrugeren. Fokus for min del af opgaven lå på at skabe den bedst mulige digitale oplevelse i sammenspil med det fysiske produkt. Det var væsentligt for Inwido, at brugeroplevelsen var simpel og ikke stillede for store tekniske krav til deres kunder. Ved hjælp af storyboard kunne vi fastlægge, hvor der var elementer af oplevelsen, der skulle have et særligt fokus i det fremadrettede arbejde med prototypen. Storyboardet og arbejdet med persona gav os en fornemmelse for, hvor der kunne opstå udfordringer i brugen af produktet. 

3. Prototypen
I denne proces blev der lavet en visuel prototype, der kunne teste brugerflow og -oplevelse. Visuelle prototyper relateres både til designforslag, wireframes og interaktionsdesign. Denne proces skulle sørge for, at vi som leverandør kunne bygge lige akkurat nok til at fremvise og teste vores produkt og få den nødvendige feedback fra kunden. Når Inwido kunne se prototypen, blev det også nemmere for at os at italesætte, hvilke dele af produktet der krævede ekstra opmærksomhed. Prototypen var vigtig for at kunne forklare vores ideer og tanker. Ofte arbejder vi med kunder, der har et lavere abstraktionsniveau til at kunne forstå digitale forklaringer. Derfor er en prototype et meget stærkt redskab til at forklare og fremvise ideer. Med prototyping fik vi hurtigt og billigt gjort ideer konkrete, så de kunne testes. Resultaterne af sådan en test kan få stor betydning for den endelige løsning, bl.a. i form af en meget bedre oplevelse/konvertering for slutbrugeren. En af de store udfordringer ved netop dette produkt var, at det er en blanding af fysisk og digitalt. 

4. Test
Kompleksiteten af produktet er omfattende, og brugeroplevelsen skulle i denne fase testes.
Her afholdt vi en komprimeret workshop, hvor vi ville afprøve både det fysiske produkt og app
- oplevelsen i sin helhed. 

Min rolle

Jeg drev processen og har været med fra begyndelsen af idéudviklingen og har været til skabe koncept og vurdere idéen. Jeg har fungeret som ekspertkonsulent omkring de digitale muligheder og UX.